Aukcja 5G w Polsce: kluczowe zrozumienie kompleksowości i wyzwań prawnych

Aukcja 5G w Polsce: kluczowe zrozumienie kompleksowości i wyzwań prawnych

Przemysł telekomunikacyjny jest niewątpliwie jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie, a rynek 5G jest jednym z najważniejszych aspektów tej ekspansji. Zwracając uwagę na Polskę, proces aukcji 5G został jednak skomplikowany przez wiele czynników, które nie były wystarczająco uwzględnione w obecnych przepisach prawnych.

Problem Prawny

Według prof. dr hab. Macieja Rogalskiego, jedynym prawidłowym rozwiązaniem w obecnej sytuacji jest przeprowadzenie aukcji 5G zgodnie z obowiązującym prawem. Jednakże, jeśli prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zdecyduje się ograniczyć zakres firm współpracujących z operatorami przy budowie nowej sieci, może to zrobić niezależnie od aukcji, ale dopiero po uchwaleniu noweli k.s.c. – wyjaśnia Rogalski w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zmiany w Dokumentacji

Rogalski zauważa, że UKE, w trakcie drugich konsultacji do 5G, wprowadził zmiany w trzech obszarach w porównaniu do pierwotnej dokumentacji. Zmiany dotyczą wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Według Rogalskiego, te zmiany nie tylko nie usunęły podnoszonych zastrzeżeń, ale wręcz pogłębiły wady prawne projektowanych decyzji rezerwacyjnych.

Wysokie Ryzyko

Z tego powodu, aukcja, która ma na celu również rozważenie tzw. dostawców wysokiego ryzyka, może sama przekształcić się w postępowanie, które jest obarczone wysokim ryzykiem prawnym. Profesor zauważa, że dostawcy w obecnej sytuacji mogą także podjąć formalne działania prawne w celu usunięcia obowiązków, które nie mają podstawy w obowiązujących przepisach prawnych.

Przyszłość Bezpieczeństwa

W załączniku nr 4, UKE sformułował wymóg odnoszący się do projektu ustawy zmieniającej ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (nowela k.s.c.), w zakresie procedury wyłączania „dostawcy stanowiącego poważne zagrożenie”. Rogalski zauważa, że prace nad tą nowelą trwają już ponad dwa lata i nadal jest ona tylko projektem.

Zalecenia Prawnicze

„Jeśli nowela k.s.c. wprowadzi procedurę wyłączania dostawców, dodatkowe wymagania w decyzjach rezerwacyjnych staną się zbędne, ponieważ to ustawa będzie podstawą do wycofywania sprzętu obarczonego ryzykiem, niezależnie od treści decyzji rezerwacyjnych,” mówi Rogalski. Zauważa również, że prezes UKE nie jest organem ustawodawczym i nie ma kompetencji do kształtowania prawa w Polsce.

Ruch Naprzód

Aby zminimalizować wskazane ryzyka i przeprowadzić aukcję oraz postępowanie rezerwacyjne w sposób zapewniający stabilność prawną decyzji przyznających rezerwacje częstotliwości, Rogalski sugeruje usunięcie punktu 11 w jego obecnym brzmieniu i wykreślenie wcześniej wspomnianej formuły z projektów decyzji rezerwacyjnych.

Podsumowanie

W świetle powyższego, aukcja 5G w Polsce wydaje się być zadaniem skomplikowanym, nie tylko technicznie, ale również prawnie. Jest jasne, że wymaga to zdecydowanej i świadomej interwencji prawnej, a także zrozumienia konieczności zastosowania nowych technologii w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i interesów konsumentów.

Źródło: Telko.in

Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos