Search

Jakość i szybkość Internetu mobilnego w Ameryce Południowej – (2022)

Jakość i szybkość Internetu mobilnego w Ameryce Południowej – (2022)

W dobie cyfrowej rewolucji, dostęp do szybkiego i niezawodnego Internetu mobilnego jest niezbędnym warunkiem rozwoju dla gospodarek na całym świecie. Ameryka Południowa, będąca jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów, także doświadcza istotnych zmian w tym obszarze. W 2022 roku krajobraz internetu mobilnego w Ameryce Południowej kształtowany był przez szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Zmiany te miały znaczący wpływ na szybkość i jakość mobilnego internetu na tym kontynencie.

W tym artykule przedstawimy podsumowanie najważniejszych informacji i pomożemy rzucić nowe światło na stan jakości internetu mobilnego w Ameryce Południowej. Nasza analiza dostarcza cennych spostrzeżeń firmom działającym w Ameryce Południowej, pomagając im poruszać się w skomplikowanym i zmieniającym się otoczeniu rynkowym nowych technologii.

W naszym badaniu, skupiliśmy się na trzech głównych wskaźnikach, aby ocenić jakość i szybkość Internetu mobilnego w Ameryce Południowej w 2022 roku. Pierwszym z nich była średnia prędkość pobierania danych. Drugim wskaźnikiem była średnia prędkość wysyłania danych. Ostatnim wskaźnikiem był średni czas odpowiedzi (ping), który mierzył czas, który upłynął od wysłania zapytania do momentu otrzymania odpowiedzi.

Szybkość pobierania danych: Brazylia (36.35 Mb/s)

Wyniki pomiarów prędkości Internetu mobilnego w Ameryce Południowej w 2022 roku wskazują na duże zróżnicowanie rezultatów szybkości pobierania danych na całym kontynencie. Brazylia okazała się krajem o największej prędkości pobierania, z wynikiem 36,35 Mb/s. Urugwaj oraz Trynidad i Tobago znalazły się tuż za nimi, z prędkościami pobierania wynoszącymi odpowiednio 31,78 Mb/s i 27,66 Mb/s. Kraje te poczyniły znaczne inwestycje w infrastrukturę sieci komórkowych i stworzyły środowisko sprzyjające konkurencji między operatorami sieci komórkowych.

Na drugim biegunie uplasowała się Wenezuela, Boliwia i Kolumbia. Te kraje okazały się obszarami o najwolniejszej prędkości pobierania danych w Ameryce Południowej. W Wenezueli odnotowano najniższy wynik, wynoszący średnio zaledwie 5,98 Mb/s, natomiast w Boliwii i Kolumbii prędkość ta wynosiła odpowiednio 9,39 Mb/s i 12,3 Mb/s.

Duże różnice między państwami w czołówce i na końcu zestawienia to efekt zdecydowanie odmiennych warunków społeczno-gospodarczych i politycznych, a także geograficznych. Trudności związane z rozmieszczeniem infrastruktury sieci komórkowej w górzystych, zalesionych lub słabo zaludnionych obszarach mogą wpływać na wyniki prędkości pobierania danych. Wybudowanie i utrzymanie infrastruktury w trudnych warunkach geograficznych może być kosztowne, co zniechęca operatorów do inwestowania w te regiony. Wenezuela, Boliwia i Kolumbia borykają się ponadto z problemami politycznymi i gospodarczymi, które wpływają na inwestycje w różnych sektorach, w tym telekomunikacyjnym. Wenezuela w szczególności doświadcza głębokiego kryzysu gospodarczego i stabilności administracyjnej, co negatywnie wpływa na rozwój infrastruktury oraz jakość usług internetowych.

Szybkość wysyłania danych: Trynidad i Tobago (12.03 Mb/s)

Podobne zróżnicowanie wyników można zaobserwować także w drugiej kategorii, czyli szybkości wysyłania danych.Trynidad i Tobago zajmuje pierwsze miejsce pod względem szybkości wysyłania danych, z wynikiem 12,03 Mb/s. Brazylia i Chile zajmują kolejne miejsca, z prędkościami wynoszącymi odpowiednio 11,07 Mb/s i 11,10 Mb/s. 

Najsłabsze wyniki w kontekście szybkości wysyłania danych osiągnęły Wenezuela, Argentyna i Paragwaj. Wenezuela ponownie okazała się krajem z najniższym wynikiem, wynoszącym średnio zaledwie 3,15 Mb/s. Argentyna i Paragwaj zanotowały średnie wyniki odpowiednio 7,58 Mb/s i 7,91 Mb/s. 

Ping: Trynidad i Tobago (21 ms)

Kontynuując badania dotyczące jakości i szybkości Internetu mobilnego w Ameryce Południowej w 2022 roku, warto zwrócić uwagę na wyniki pomiarów średniej wartości ping. 

Najlepsze wyniki dotyczące średniej wartości ping osiągnęły Trynidad i Tobago oraz Chile, gdzie średni czas odpowiedzi wynosił odpowiednio 21 ms i 27 ms.

Z drugiej strony, Wenezuela i Kolumbia uzyskały najniższe wyniki w badaniach dotyczących średniej wartości ping w Ameryce Południowej w 2022 roku. W Wenezueli średnia wartość ping wyniosła 40 ms, a w Kolumbii – 34 ms.

KrajPobieranie danychWysyłanie danychPing
Argentyna20.23 Mb/s7.58 Mb/s32 ms
Boliwia9.39 Mb/s8.41 Mb/s28 ms
Brazylia36.35 Mb/s11.07 Mb/s28 ms
Chile25.19 Mb/s11.10 Mb/s27 ms
Ekwador19.60 Mb/s9.88 Mb/s30 ms
Gujanan/an/an/a
Kolumbia12.3 Mb/s9.75 Mb/s34 ms
Paragwaj18.5 Mb/s7.91 Mb/s33 ms
Peru16.33 Mb/s10.58 Mb/s29 ms
Surinamn/an/an/a
Trynidad i Tobago27.66 Mb/s12.03 Mb/s21 ms
Urugwaj31.78 Mb/s10.89 Mb/s28 ms
Wenezuela5.98 Mb/s3.15 Mb/s40 ms
Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos