Jakość sieci mobilnej w Warszawie – najnowsze pomiary RFBenchmark Drive Test 2022

Jakość sieci mobilnej w Warszawie – najnowsze pomiary RFBenchmark Drive Test 2022

Jak pod koniec 2022 roku wygląda jakość i dostępność sieci mobilnej na terenie Warszawy? To pytanie zadali sobie analitycy z Notel Polska i postanowili po raz kolejny przeprowadzić pomiary za pomocą metody Drive Test. Ten sposób zbierania danych wykonywany jest w ruchu. Urządzenia pomiarowe umieszczone są na pokładzie samochodu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie warunków bardzo zbliżone do tych, z którymi na co dzień spotykają się mieszkańcy danego miasta.

Specjaliści Notel Polska do przeprowadzenia badań metodą Drive Test wykorzystali 12 smartfonów. Wśród nich znalazło się 8 urządzeń Samsung Galaxy S20FE pracujących w technologii LTE z użyciem usług VoLTE do testowania rozmów oraz 4 urządzenia Samsung S21 Ultra z aktywnym 5G do pomiaru pakietu danych.

Pomiarami zostali objęci wszyscy polscy operatorzy komórkowi – Orange, T-Mobile, Plus oraz Play, a zakres procedury pomiarowej stanowiły: rozmowy (jednominutowe połączenie telefoniczne pomiędzy dwoma urządzeniami pomiarowymi) oraz dane pakietowe (z wyszczególnieniem wskaźników opóźnienia, pobierania i wysyłania plików HTTP oraz FTP, otwierania stron HTTP oraz odtwarzania filmów w aplikacji YouTube w jakości 4K).

Testy wykonywane były w tzw. trybie FreeMode – urządzenie pomiarowe wykorzystywało najwyższą dostępną w danym miejscu technologię jaką oferuje mu sieć. W przypadku braku dostępności 5G, telefon korzystał z technologii LTE, dzięki temu zebrane dane pozwalają na ocenę stabilności sieci nowej generacji w zmierzonych lokalizacjach.

Trasa przejazdu obejmowała najważniejsze arterie i szlaki komunikacyjne stolicy Polski znajdujące się po obu brzegach Wisły.

Testy pobierania i wysyłania – wyniki 5G Only

W stabilnych warunkach radiowych najwyższą średnią prędkość pobierania plików HTTP osiąganą w technologii 5G (NSA) może pochwalić się Plus. Operator ten uzyskał 119.8 Mb/s i zdecydowanie wyprzedził kolejnych operatorów w klasyfikacji. Na drugim miejscu znalazł się T-Mobile (53,1 Mb/s), który okazał się minimalnie lepszy od Play (51,4 Mb/s). Najsłabszy wynik zanotowało Orange (45,8 Mb/s). 

W przypadku najwyższej średniej prędkości wysyłania plików HTTP 5G NSA najlepiej zaprezentował się T-Mobile, który odnotował wynik 45,32 Mb/s. Na drugim miejscu uplasowało się Orange (43,84 Mb/s). Podium zamknął Plus z rezultatem 37.79 Mb/s. Na końcu stawki znalazł się Play (32,44 Mb/s). 

Jeżeli chodzi o średnią prędkość pobierania i wysyłania plików FTP przy użyciu technologii 5G (NSA) to sytuacja wygląda analogicznie, co do plików HTTP. W kategorii pobierania najlepiej poradził sobie Plus (108,8 Mb/s) przed T-Mobile (49,3 Mb/s), Play (49,1 Mb/s) i Orange (38,0 Mb/s). Z kolei pod względem wysyłania kolejność wyglądała następująco: T-Mobile (42,34 Mb/s) przed Orange (36,46 Mb/s), Plusem (34,39 Mb/s) i Play (32,80 Mb/s).

Pobieranie i wysyłanie z użyciem HTTP

Pobieranie i wysyłanie z użyciem FTP

Testy opóźnienia

W kategorii najniższej średniej wartości ping z uwzględnieniem pomiaru 5G (NSA) najlepiej zaprezentował się Plus (59,74 ms). Dwa kolejne miejsca w czołowej “trójce” przypadły w udziale sieci Play (75,68 ms) i Orange (86,41 ms). Pomarańczowy operator jedynie o włos wyprzedził T-Mobile (86,56 ms).

Voice Quality Score

Podczas Drive Test wykonano testowe połączenia głosowe pomiędzy terminalem ruchomym (testowym), a urządzeniem odbiorczym. Podczas pomiaru jakość głosu została oceniona według 5-cio stopniowej skali MOS.

MOS (ang. Mean Opinion Score) jest to subiektywna ocena jakości mowy, dokonywana po stronie odbiorczej, po przejściu sygnału mowy przez kanał transmisyjny. Do oceny jakości stosowana jest 5-cio stopniowa skala:

5 – znakomita jakość (możliwe odprężenie, rozmowa nie wymaga wysiłku, aby zrozumieć co mówi nadawca),

4 – dobra jakość (rozmowa wymaga skupienia, nie wymaga znacznego wysiłku, aby zrozumieć co mówi nadawca),

3 – dopuszczalna jakość (rozmowa wymaga średniego wysiłku, aby zrozumieć co mówi nadawca),

2 – słaba jakość (rozmowa wymaga znacznego skupienia i wysiłku, aby zrozumieć co mówi nadawca),

1 – niedopuszczalna jakość (pomimo skupienia i znaczącego wysiłku, nie ma możliwości, aby zrozumieć co mówi nadawca podczas rozmowy).

Zarówno klasyfikacji dotyczącej połączeń z wykorzystaniem VoLTE trzech operatorów – Orange, Play i T-Mobile – zdobyło ocenę 4,6 MOS. Plus zanotował minimalnie słabszy wynik – 4,1 MOS wynikający z braku kodeka EVS.

Voice Service Access Time

Podczas prowadzonych pomiarów metodą Drive Test sprawdzono także wskaźnik Voice service Access Time czyli całkowity czas wymagany do nawiązania połączenia komutowanego między użytkownikami dla połączeń przychodzących i wychodzących.

Najkrótszy czas dla połączeń wychodzących wskazywało T-Mobile (1,214 s), a w przypadku połączeń przychodzących Play (0,089 s).

Streaming video w jakości 4K

Pomiarom poddane został również serwis streamingowy YouTube. Za przedmiot testu posłużył czas ładowania filmu w jakości 4K. Jak widać najlepiej z tym zadaniem poradził sobie Plus, któremu sumarczny czas przerwań to 0.250 s. Pozostali operatorzy przekroczyli barierę barierę 1 sekundy i zanotowali kolejno wyniki: Play (1,1638 s), Orange (1,938 s) i na koniec T-Mobile (2.107 s).

Czas otwarcia strony

Pomiarom poddane został również usługa otwierania stron internetowych. Jak widać najlepiej z tym zadaniem poradził sobie Plus, któremu zajęło to średnio mniej niż sekundę (dokładnie 0,9 s). Pozostali operatorzy przekroczyli tę barierę i zanotowali kolejno wyniki: Play (1,1 s), T-Mobile (1,4 s), Orange (1,5 s).

Podsumowanie Drive Test 2022

Zauważalny jest rozwój infrastruktury operatorów komórkowych, który przejawia się zarówno niemal całkowitą dostępnością do usług 5G na terenie Warszawy, jak i lepszymi wynikami osiągniętymi w porównaniu z zeszłorocznymi badaniami. Podobnie jak w przypadku pomiarów 5G w największych polskich miastach, tak i w najświeższych analizach najlepsze wskaźniki osiąga sieć Plus. Jest to dobry prognostyk na przyszłość oraz efekt dużych inwestycji strategicznych poczynionych na przestrzeni ostatnich miesięcy przez Plus. Największym beneficjentem wdrażania najwyższych standardów są jednak użytkownicy, którzy bez problemu mogą korzystać z usług mobilnych nowej generacji.

Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos