Niemal 70% gospodarstw domowych w Polsce posiada co najmniej jedno urządzenie mobilne z dostępem do internetu

Niemal 70% gospodarstw domowych w Polsce posiada co najmniej jedno urządzenie mobilne z dostępem do internetu

W 2022 roku 93,3% gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do internetu w swoim domu, według raportu GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku”. Dostęp do internetu był jednak nierównomierny w zależności od miejsca zamieszkania, rodzaju gospodarstwa domowego, klasy i stopnia urbanizacji. 

Gospodarstwa z dziećmi miały znacznie wyższy dostęp do internetu (99,9%) niż te bez dzieci (90,5%). Dostęp do internetu był też częstszy w dużych miastach i obszarach o wysokim stopniu zurbanizowania. W Polsce centralnej 94,2% gospodarstw domowych miało dostęp do internetu, podczas gdy w zachodniej i wschodniej części kraju odsetek ten był niższy o 1,5% i 2,5% odpowiednio. W 2021 r. wskaźnik gospodarstw domowych z dostępem do internetu w Polsce wyniósł 92%, co stanowiło średnią dla UE. Najmniejszy odsetek gospodarstw z dostępem do internetu odnotowano w Bułgarii (84%). 

W 2022 r. 92,6% gospodarstw domowych w Polsce miało szerokopasmowy dostęp do internetu, co oznacza wzrost o 0,9% w skali roku. Z tego 99,3% korzystało z łączy szerokopasmowych. W 2022 r. 85,7% osób w wieku 16-74 lat korzystało z internetu co najmniej raz w tygodniu, w porównaniu z 83,6% w roku poprzednim. W Polsce 74,4% gospodarstw domowych miało co najmniej jeden komputer, a 35,4% co najmniej jeden tablet. W 2022 r. 66,4% gospodarstw domowych miało co najmniej jedno urządzenie mobilne z dostępem do internetu, a 36,5% co najmniej jedno urządzenie z dostępem do internetu mobilnego.

Źródło: Telko.in

Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos