Notel przeprowadził testy pilotażowego wdrożenie aktywnego DAS w modelu Neutral Host in Building

Notel przeprowadził testy pilotażowego wdrożenie aktywnego DAS w modelu Neutral Host in Building

StarNet Telecom, lider w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych w budynkach komercyjnych, wraz z VECTOR SOLUTIONS, czołowym integratorem telekomunikacyjnym, z dumą ogłaszają pierwsze w Polsce wdrożenie aktywnego DAS w modelu NHIB. Pierwsze testy zakładają uruchomienie sygnału w paśmie 2100 MHz, natomiast system jest już w pełni gotowy do przenoszenia sygnału 5G w paśmie 3,6 GHz. Bazując na centralizacji i wykorzystaniu tzw. BTS Hotelu, projekt ten nie tylko rewolucjonizuje branżę, ale również definiuje nowy standard w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych w środowisku wewnętrznym. Partnerem wspierajaćym ten projekt jest firma Notel.

Z początkiem 2024 roku i wejściem 5G na częstotliwościach 3400-3800 MHz, Polska wkroczy w nową erę łączności bezprzewodowej. To nie tylko przełom technologiczny, ale także szansa na dynamiczny rozwój miast, Internetu rzeczy (IoT) i innych zaawansowanych technologii. Wdrożenie 5G to szybsze dane i większa przepustowość, ale przede wszystkim otwarcie drzwi do nieskończonych możliwości innowacji i cyfrowej transformacji. Zważywszy na charakterystykę tej częstotliwości, wzmocnienie wewnątrzbudynkowe staje się koniecznością, aby uzyskać dostęp do 5G, a co za tym idzie pełny user experience dla klientów.

System aktywnego DAS jest kluczowy dla pełnego wykorzystania potencjału 5G w budynkach. Gwarantuje on nie tylko wyższą jakość i stabilność sygnału, ale także stanowi odpowiedź na wyzwania związane z ograniczeniami przenikania sygnałów przez ich struktury. Dzięki temu użytkownicy wewnątrz obiektów będą mogli cieszyć się tym samym szybkim i niezawodnym dostępem do sieci, co na zewnątrz.

Wykorzystanie istniejącej w budynku infrastruktury światłowodowej sprawia, że wdrożenie aktywnego DAS staje się bardzo łatwe i szybkie. Administratorem takiego systemu może zostać Neutralny Host, do którego ta infrastruktura należy. Ma on wówczas możliwość udostępnienia zasobów współdzielonego systemu każdemu operatorowi GSM.

Neutral Host in Building – StarNet Telecom inwestuje w przyszłość

Neutralny Host dla pokrycia wewnątrzbudynkowego (tzw. NHIB – Neutral Host in Building) to model, jest wzorowany na doświadczeniach z innych krajów. Przewagą tego rozwiązania jest brak konieczności instalacji stacji bazowych operatorów GSM wewnątrz obiektów. Jego założeniem jest budowa tzw. BTS Hoteli centralizujących infrastrukturę wszystkich operatorów GSM. Następnie dystrybucja sygnału do budynków odbywa się za pośrednictwem systemu zapewnianego przez Neutral Hosta, który składa się z urządzeń aktywnego DAS pracującego na sieci światłowodowej.

Wykorzystanie takiego rozwiązania pozwala dostarczyć sygnał w krótkim czasie w dowolne miejsce na budynku zlokalizowanym w promieniu do ok. 15 km od centralnego punktu (BTS Hotelu). Szczególną cechą tego systemu jest to, że może on przenosić sygnały wszystkich technologii i wszystkich operatorów GSM jednocześnie.

Przed wprowadzeniem nowych technologii na rynek komercyjny, ich przetestowanie odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sukcesu i trwałej akceptacji. StarNet Telecom we współpracy z firmą VECTOR SOLUTIONS, zaangażowany jest w prace pilotażowe i dostosowanie rozwiązań technologicznych do konkretnych potrzeb i specyfikacji polskiego rynku. W szczególności do wymagań operatorów sieci komórkowej. Celem tych testów jest umożliwienie operatorom GSM współdzielenia systemu DAS, co przełoży się na znaczną redukcję kosztów inwestycyjnych i operacyjnych oraz podniesie jakość usług dla użytkowników końcowych. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie wprowadzenie sygnału 5G na częstotliwości 3600 MHz do obiektów komercyjnych w krótkim czasie, bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych związanych z modernizacją stacji bazowych operatorów GSM, jak również istniejących w budynkach sieci wzmocnieniach sygnału komórkowego.

To nie tylko zaawansowane technologicznie rozwiązanie, lecz także optymalizacja kosztów i zwiększenie efektywności operacyjnej. Wszystkie te czynniki czynią model Neutral Host in Building z aktywnym DAS, kluczowym elementem nowoczesnej telekomunikacji w budynkach komercyjnych.

Jego wdrożenie to nie tylko obietnica nowoczesności i niezawodności. To ogromny potencjał możliwości. Korzyści dla właścicieli nieruchomości są oczywiste: przewaga technologiczna, innowacyjne możliwości łącza 5G, wizerunek nowoczesnego podmiotu, możliwość uruchomienia wzmocnienia GSM bez instalacji stacji BTS w budynku, jak również sposobność wzmocnienia wybranych przestrzeni obiektu.

Dla najemców to bez wątpienia gwarancja niezawodności i jakości sygnału, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie zdominowanym przez technologię.

Model neutralnego hosta wewnątrzbudynkowego to także korzyści dla operatorów sieci komórkowych, którzy wykorzystując to rozwiązanie eliminują potrzebę budowania i inwestowania we własną infrastrukturę w budynkach. Obniżają wydatki związane z jej utrzymaniem, podnoszą wydajność kosztową, a także mogą skorzystać z gotowych rozwiązań w obszarze sieci, co znacząco skraca czas na wdrożenie tego systemu. To także oszczędność miejsca i energii, ponieważ założeniem jest instalacja sprzętu operatorów w centralnym punkcie, co minimalizuje zarówno koszty, jak również ma pozytywny wpływ na środowisko.

Wdrożenie sieci 5G w budynkach komercyjnych w modelu Neutral Host in Building byłby nie tylko technologicznym przełomem, ale i znaczącym krokiem w dostosowywaniu infrastruktury do wymagań nowoczesnego biznesu,” mówi Przemysław Pawłowski, Dyrektor Zarządzający w firmie StarNet Telecom. „Wierzymy, że wzmocnienie sygnału GSM w modelu neutralnego hosta wewnątrzbudynkowego, będzie rozwiązaniem, które pozwoli szybko wdrożyć 5G na paśmie C dla najbardziej wymagających najemców bez potrzeby dokonywania kosztownych prac modernizacyjnych związanych z koniecznością przebudowy obecnych instalacji. Rozwiązanie to mogłoby być też odpowiedzią na zapewnienie sygnału GSM w budynkach, w których nie udało się wzmocnić sygnału wszystkimi operatorami, których oczekują najemcy.”

VECTOR SOLUTIONS gwarantuje innowacyjne rozwiązanie technologiczne

VECTOR SOLUTIONS jako partner technologiczny wspiera StarNet Telecom w projektowaniu, dostarczaniu i wdrażaniu systemu aktywnego DAS. Inicjatywa wdrożenia 5G w budynkach komercyjnych stanowi duży krok, we wprowadzeniu na polski rynek technologii, która do tej pory była dostępna głównie na rynkach zagranicznych.

Przejście na 5G to inwestycja w przyszłość, w której szybkie i niezawodne połączenia będą niezbędne dla rozwoju biznesu, edukacji, zdrowia i wielu innych sektorów. Projekt ten otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorców, inwestorów, właścicieli nieruchomości i ich najemców, zapewniając im przewagę w coraz bardziej konkurencyjnym świecie.

Jesteśmy dumni, że jako partner technologiczny jesteśmy częścią tak ważnego momentu dla polskiej telekomunikacji. Nasze zaangażowanie we wdrożenie systemu aktywnego DAS to dowód na to, że stale dążymy do wprowadzania rozwiązań, które przekładają się na realne korzyści biznesowe dla naszych klientów – w przypadku tego projektu – dla StarNet Telecom” – dodaje Artur Salwach, Sales Managing Director w VECTOR SOLUTIONS.

DAS connect – pierwsze testy rozwiązania zakończone sukcesem w warszawskiej restauracji potwierdzonym przez pomiary firmy Notel

Projekt DAS connect to współpraca StarNet Telecom i VECTOR SOLUTIONS, obejmująca pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu NHIB (Neutral Host in Building) połączonego z technologią aktywnego DAS. Model ten stanowi odpowiedź na wyzwania efektywnego wzmocnienia sygnału wewnątrzbudynkowego w dobie rosnącej pojemności i częstotliwości sieci mobilnych.

W styczniu 2024 roku miało miejsce pierwsze w Polsce wdrożenie systemu aktywnego DAS w przestrzeni komercyjnej przy wykorzystaniu BTS Hotel. Wybranym miejscem tego przedsięwzięcia była restauracja ORZO, znajdująca się w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. To wydarzenie zaznaczyło ważny krok w implementacji innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych w obiektach komercyjnych.

W testowaniu wdrożenia projekt wsparła firma Notel, niezależny ekspert w dziedzinie telekomunikacji, specjalizujący się w badaniu, certyfikacji oraz optymalizacji sieci mobilnych. Notel był odpowiedzialny za przeprowadzenie pomiarów przed wdrożeniem oraz po zakończeniu instalacji, aby uzyskać jawne wyniki różnicy w zasięgu sieci operatorskich, biorących udział w testach – Play oraz Orange.

Testy w formie walk-test (przejścia po budynku) objęły swoim zakresem zarówno parametry radiowe sieci komórkowych, jak również dostęp do szybkiego Internetu dla klientów restauracji. Do tego celu wykorzystano specjalistyczne oprogramowanie, najnowsze smarphone’y wspierające technologię 5G oraz skaner częstotliwości. Dodatkowo, instalacja DAS została objęta monitoringiem 24/7, w postaci autonomicznego próbnika RFBENCHMARK zainstalowanego w restauracji ORZO w połączeniu z częścią analityczną dostępną na platformie online.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów, okazały się zgodne z założeniami. Potwierdziły one wysoki wzrost siły sygnału, demonstrując znaczną poprawę warunków działania sieci wewnątrz budynku, co skutkuje znaczną poprawą stabilności połączenia i zwiększeniem przepływności Internetu mobilnego, a finalnie zauważalnym zadowoleniem użytkownika końcowego (np. klienta restauracji) z usługi. Udowodniło to nie tylko skuteczność technologii aktywnego DAS, lecz przede wszystkim ustaliło nowe standardy w zakresie jakości i niezawodności usług telekomunikacyjnych w środowisku wewnętrznym. To pierwszy krok we wdrażaniu nowoczesnej technologii wewnątrzbudynkowej, na którym StarNet Telecom i VECTOR SOLUTIONS nie poprzestaną, przed partnerami kolejne fazy testowe w komercyjnych lokalizacjach w Warszawie.

Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos