Nowe postępowanie konsultacyjne dotyczące aukcji częstotliwości 5G w Polsce

Nowe postępowanie konsultacyjne dotyczące aukcji częstotliwości 5G w Polsce

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczyna drugie postępowanie konsultacyjne dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, które ma miejsce 6 kwietnia 2023 r. Warto zauważyć, że cena wywoławcza pozostaje na poziomie 450 mln zł.

Zmiany w założeniach aukcji

Prezes UKE, Jacek Oko, informuje na blogu urzędu o istotnych zmianach dotyczących założeń aukcji:

Zmiana przedmiotu postępowania

UKE zdecydował się na rozszerzenie oferowanych bloków z 80 do 100 MHz, sieci prywatne z bloku „0” przesuwając do innego zakresu. Mimo że każdy z operatorów ma szansę otrzymać więcej pasma, cena wywoławcza za blok pozostaje na poziomie 450 mln zł.

Zmiana lokalizacji lokalnych i prywatnych sieci 5G

Planowano przeznaczyć blok 3400-3480 MHz do wykorzystania w lokalnych i prywatnych sieciach 5G, jednak teraz te sieci mają być lokowane w zakresie 3800-4200 MHz. Pasmo C zostanie podzielone na cztery równe bloki po 100 MHz rozłożonych pomiędzy 3400 MHz a 3800 MHz.

Liberalizacja zobowiązań dotyczących pokrycia terytorium kraju

UKE zdaje sobie sprawę z problemów związanych z wybudowaniem sieci pokrywającej ponad 90% obszaru przy północnej i wschodniej granicy Polski. Dlatego wskazano listę gmin z pasa granicznego, które nie zostały objęte zobowiązaniem terytorialnym. Obowiązek pokrycia dróg krajowych wydłużono do 84 miesięcy (było 60).

Postulaty operatorów

Wbrew postulatom operatorów, metodyka badania realizacji zobowiązań inwestycyjnych pozostanie definiowania poza dokumentacją aukcyjną. W zobowiązaniach pozostaje także kwantyfikowalny wymóg instalacji 3 800 nadajników 5G w paśmie C.

Regulacje dotyczące dostawców wysokiego ryzyka

Nowa dokumentacja aukcyjna utrzymuje i zaostrza przepisy dotyczące dostawców stanowiących poważne zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi. Ich produkty mają być wycofane z sieci operatorskich w ciągu 5 lat, a z krytycznych elementów sieci w ciągu 12 miesięcy

Procedury związane z wycofywaniem sprzętu

Wycofywanie sprzętu ma następować stopniowo przez cały 5-letni okres, począwszy od najbardziej zaludnionych obszarów kraju. W ramach planów zabezpieczenia sieci, operatorzy będą musieli przedstawiać wykaz dostawców sprzętu i rozwiązań informatycznych.

Konsultacje i projekty dokumentów

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego są ogłoszenie o aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, dokumentacja aukcyjna na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz oraz projekt rozstrzygnięć decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości. Projekty tych dokumentów zostały opublikowane na stronie internetowej UKE.

Stanowiska konsultacyjne można składać do UKE do 12 maja 2023 r. przesyłając je tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną. Wszystko wskazuje na to, że nowe założenia mają na celu zwiększenie konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym i przyspieszenie rozwoju infrastruktury sieci 5G w Polsce.

Źródło: Telko.in

Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos