Orange Polska nadal się rozwija – operator pochwalił się wynikami

Orange Polska nadal się rozwija – operator pochwalił się wynikami

Orange Polska notuje bardzo udany rok. Dzięki udanym inwestycjom operator ma stały wzrost przychodów oraz liczby użytkowników sieci. Głównym powodem jest rozbudowa światłowodu.

Szczególnie istotne są wyniki finansowe. Przychody spółki w III kwartale 2021 wyniosły 2,885 miliarda złotych, co oznacza, że odnotowano wzrost o 3,3% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku. Zysk EBITDA wyniósł natomiast 791 milionów złotych, co stanowi wynik lepszy o 6,6% niż w zeszłym roku.

Warto z uwagą spojrzeć na informację dotyczącą zysku netto operator w III kwartale 2021 r. Według udostępnionych danych wyniósł on 1 586 mln zł. Należy przy tym dodać, że został on wyraźnie powiększony przez jednorazowy zysk w wysokości 1 421 mln zł (po odliczeniu podatku), związany ze sprzedażą 50% udziałów w spółce Światłowód Inwestycje. Jeżeli pominiemy to jednorazowe zdarzenie, zysk netto wyniósł 165 mln zł. W tym wypadku również jest to znaczący wynik, który stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu z III kwartałem 2020 r.

Inne warte uwagi wskaźniki wzrostu zaprezentowane w komunikacie spółki Orange Polska:

  • liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w III kwartale 2021 r. o 14 tys., czyli o 6% w ujęciu rocznym,
  • dynamika wzrostu ARPO (ang. average revenue per offer) z usług konwergentnych zwiększyła się do 7,3 proc. w ujęciu rocznym, a wskaźnik ten osiągnął poziom 113,2 zł,
  • całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego Orange wzrosła w III kwartale 2021 r. o 10 tys., czyli o 3% r-r,
  • na koniec III kwartału Orange obsługiwał w sumie 16 590 tys. kart SIM.

W trzecim kwartale osiągnęliśmy solidne wyniki komercyjne, zwłaszcza biorąc pod uwagę utrzymującą się niższą aktywność klientów w porównaniu do ubiegłorocznej fali popytowej po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią. Pomimo nasilonych działań promocyjnych na rynku, nasza baza klientów komórkowych usług głosowych stabilnie rośnie, a nasi klienci są bardziej lojalni. Liczba przyłączeń netto usług światłowodowych, która wyniosła 53 tys., była prawie tak wysoka jak w ubiegłym roku oraz wyższa niż w poprzednim kwartale. Zgodnie z przyjętą strategią, obecnie opieramy się w większym stopniu na partnerstwach, w tym w ramach spółki Światłowód Inwestycje (Fiber Co) – komentuje wyniki operatora Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Źródło: telko.in / inf. Prasowa

Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos