Portugalia przygotowuje zakaz używania sprzętu Huawei w sieciach 5G

Portugalski rząd stawia pierwsze kroki ku wprowadzeniu zakazu używania sprzętu Huawei w sieciach 5G. Jak donosi „Financial Times”, decyzja ta stanowiłaby istotne odstępstwo od dotychczasowej polityki Portugalii, rzucając wyzwanie chińskiej firmie na europejskim rynku.

Zmiany w polityce bezpieczeństwa

Rządowa rada ds. cyberbezpieczeństwa przygotowała dokument, który zawiera uzasadnienie ewentualnego zakazu stosowania urządzeń niektórych producentów, w tym Huawei. Zakaz miałby zastosowanie poprzez ograniczenie korzystania z technologii wysokiego ryzyka.

„Termin 'dostawcy wysokiego ryzyka’ jest często używany przez rządy na całym świecie w odniesieniu do Huawei, gdy wprowadzają ograniczenia w korzystaniu ze sprzętu tej firmy ze względu na bezpieczeństwo narodowe,” przypomina FT.

Naciski ze strony Stanów Zjednoczonych

Rząd USA od dawna wywiera naciski na eliminację sprzętu chińskich dostawców z sieci 5G. W Europie niektóre kraje, takie jak Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Estonia, Łotwa i Litwa, już zakazały używania sprzętu 5G od Huawei. Niemcy z kolei zapowiedziały przegląd wykorzystania chińskich komponentów i badania, czy konieczna będzie zmiana prawa.

Portugalia opiera się lobbingowi

FT podkreśla, że Portugalia jest jednym z tych europejskich krajów, które dotychczas opierały się amerykańskiemu lobbingowi. Sprzęt Huawei jest już instalowany w portugalskich sieciach 5G.

W czwartkowym dokumencie opublikowanym na rządowych stronach, rada ds. cyberbezpieczeństwa przedstawiono plany wykluczenia lub zastosowania ograniczeń w korzystaniu ze sprzętu uważanego za wysoko ryzykowny w sieciach 5G. Aby plan wszedł w życie, musi zostać zatwierdzony przez rząd, który nadzoruje radę.

„Rada przeprowadziła szczegółowy przegląd sprzętu używanego w krajowych sieciach telekomunikacyjnych. Niektóre elementy sieci 5G są uważane za wysoko ryzykowne, gdy producent jest powiązany z rządem lub systemem prawnym, który nie ma ustawodawstwa lub umów dyplomatycznych z Portugalią lub UE w celu ochrony danych, bezpieczeństwa cybernetycznego lub własności intelektualnej, lub gdy jest uznany za odpowiedzialny za wrogie akty szpiegostwa lub sabotażu przeciwko Portugalii lub jej sojusznikom”, dodaje FT.

Impakt dla Huawei

Jeśli zakaz wejdzie w życie, będzie to istotny cios dla ambicji Huawei w Europie. Chińska firma, już konfrontująca się z ograniczeniami w innych krajach, może być zmuszona do redefinicji swojej strategii na tym kluczowym rynku.

Portugalski rząd rozważa zakaz używania sprzętu Huawei w sieciach 5G. Decyzja, która stanowiłaby istotne odstępstwo od dotychczasowej polityki, zadałaby poważne wyzwanie chińskiej firmie na europejskim rynku. Mimo presji zewnętrznych, decyzja ta pozostaje w rękach rządu Portugalii. Jakie będą dalsze kroki, będzie można obserwować w najbliższych miesiącach. To wydarzenie z pewnością będzie miało wpływ na globalne stosunki gospodarcze i technologiczne, a także na przyszłość technologii 5G.

Źródło: Telko.in

Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos