Search

Raport UKE: Klienci instytucjonalni ocenili funkcjonowanie rynku usług telekomunikacyjnych

Raport UKE: Klienci instytucjonalni ocenili funkcjonowanie rynku usług telekomunikacyjnych

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 oraz okresem kwarantanny, nawet w jednej trzeciej polskich przedsiębiorstw zaobserwowano wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne, szczególnie w zakresie połączeń głosowych. Nie wpłynęła ona jednak zbytnio na wybór oferty przez klientów instytucjonalnych. W około połowie ankietowanych firm oferowano możliwość pracy zdalnej, a w 42% korzystano z e-learningu. Nie zanotowano większych problemów z usługami telekomunikacyjnymi, takich jak spadek ich jakości – to główne wnioski z najnowszego badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli polskich firm na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Internet stacjonarny i mobilny

Badanie podkreśliło rolę Internetu jako kluczowego narzędzia dla funkcjonowania firm. Aż 97% badanych podmiotów posiada bowiem dostęp do Internetu, wykorzystując go głównie do poszukiwania informacji oraz szeroko pojętej komunikacji, zarówno z klientami zewnętrznymi, jak i między pracownikami. Najpopularniejszy jest dostęp stacjonarny, który posiada 3/4 respondentów, chociaż ponad połowa firm (53%) ma również dostęp mobilny na telefonach komórkowych.

Jeśli chodzi o średnią wysokość rachunków za usługi Internetu stacjonarnego, około 3/4 badanych zamyka się w kwocie 200 zł, przy czym średnio wynoszą one ok. 161 złotych. Firmy i instytucje korzystające z Internetu mobilnego muszą zapłacić nieco więcej za dostęp – ok. 178 złotych. Podobnie jak w przypadku Internetu stacjonarnego, około 3/4 badanych mieści się w kwocie 200 zł.

Co ciekawe, badani sceptycznie podchodzą do perspektywy zastąpienia obecnego sposobu dostępu do Internetu jego alternatywną metodą (wyłącznie Internetem mobilnym bądź stacjonarnym). Zapytani o główne powody, które skłoniłyby ich do rozważenia takiego rozwiązania, wskazywali pogorszenie się jakości obecnej usługi bądź przybliżenie bardziej korzystnych parametrów alternatywnej usługi.

W oczach respondentów, główną korzyścią płynącą z Internetu mobilnego jest możliwość wykorzystania go poza siedzibą firmy. Znaczna większość ankietowanych podmiotów zadeklarowała, że otrzymała Internet mobilny w pakiecie z inną usługą.

Telefonia stacjonarna i mobilna

Przedstawiciele polskich firm i instytucji zostali także zapytani o najnowszy mobilny standard sieci bezprzewodowej, jednak zaledwie połowa słyszała o sieciach 5G. Ich zdaniem, zastosowanie 5G mogłoby poprawić komunikację, jednak w większości nie dostrzegają żadnego wpływu na sytuację bądź funkcjonowanie firmy.

83% badanych podmiotów korzysta z telefonii komórkowej, a 68% z telefonii stacjonarnej. Ta druga jest utrzymywana głównie z przyzwyczajenia bądź przeświadczenia, że numer stacjonarny zwiększa wiarygodność firmy w oczach klientów. Firmy korzystające z telefonii stacjonarnej utrzymują jednocześnie, że nie wyobrażają sobie zastąpienia jej wyłącznie telefonią komórkową.

Rachunki za telefonię stacjonarną wynoszą średnio 205 zł, natomiast za telefonię komórkową prawie dwa razy więcej – 384 zł. Ich wysokość jest zależna od liczby zatrudnianych pracowników.

38% firm korzystających z telefonii komórkowej wykorzystuje także komunikatory internetowe, spośród których Messenger i WhatsApp cieszą się największą popularnością. Pomimo ich głównych zalet w postaci dodatkowych funkcji oraz braku opłat, tradycyjne połączenia głosowe nadal pozostają częściej wybierane przez polskie firmy.

Bezpieczeństwo w sieci

Blisko 10% badanych podmiotów padło ofiarą próby wyłudzenia danych lub nadużyć związanych z wykorzystywaniem danych w ciągu ostatniego roku. Jednocześnie, prawie połowa badanych (46%) deklaruje, że zatrudnia osoby mające za zadanie dbanie o bezpieczeństwo firmy w sieci. Jest to ściśle związane z wielkością podmiotu. Jedynie około 1/5 mikrofirm zatrudnia taką osobę, podczas gdy w małych i średnich przedsiębiorstwach liczba ta wynosi aż 3/4. Wśród podstawowych środków służących do utrzymania bezpieczeństwa firmy podczas korzystania z Internetu, najczęściej wymieniane są posiadanie aktualnego oprogramowania (92% firm) oraz programów antywirusowych (87% firm).

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych w chmurze, 61% ankietowanych przedstawicieli polskich firm spotkało się z tym pojęciem. Zdecydowana większość podmiotów dostrzega korzyści płynące z wdrożenia takiego rozwiązania, przy czym najczęściej wskazują łatwość obsługi oraz bezpieczeństwo przed utratą danych. Mniej więcej jedna trzecia firm oraz instytucji wymieniła zagrożenia związane z przetwarzaniem danych w chmurze, głównie ryzyko wycieku danych, zarówno na skutek ataku hakerskiego, jak i awarii.

Źródło:UKE / telko.in


Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos