Stan wdrożenia 5G w Szczecinie i Poznaniu – raport Stationary Test RFBenchmark (Styczeń 2022)

Stan wdrożenia 5G w Szczecinie i Poznaniu – raport Stationary Test RFBenchmark (Styczeń 2022)

Święta za nami, a w RFBENCHMARK nowy rok. Kontynuujemy serię artykułów poświęconą rozwojowi sieci 5G w Polsce. Specjaliści z firmy Notel Poland postanowili sprawdzić najbardziej atrakcyjne (a czasem zupełnie zwyczajne) lokalizacje w kolejnych miastach pod kątem użytkowników stacjonarnych korzystających z nowej technologii, gdzie przeprowadzili pomiary w bezruchu (tzw. Stationary Test). Na pierwszy ogień proponujemy Szczecin i Poznań.

Przypomnijmy, że poprzednie testy odbyły się w sezonie wakacyjnym i zostały przeprowadzone w Warszawie, a o ich przebiegu można przeczytać w artykule opublikowanym na łamach naszego portalu.

Na pokładzie pojazdu pomiarowego wykorzystane zostały urządzenia pomiarowe Xiaomi Mi 11 wspierające technologię 5G u wszystkich polskich operatorów. Specyfikacja tego sprzętu zapewnia przetestowanie w pełni możliwości wdrażanej sieci 5G w Polsce. Pomiary wykonywane były w tzw. trybie FreeMode – urządzenie pomiarowe wykorzystuje najwyższą dostępną w danym miejscu technologię jaką oferuje mu sieć. W przypadku braku dostępności 5G, telefon korzystał z technologii LTE, dzięki temu zebrane dane pozwalają na ocenę stabilności sieci nowej generacji w zmierzonych lokalizacjach.

Przeczytaj także: Jak wygląda stan wdrożenia 5G w Warszawie? – raport StationaryTest RFBENCHMARK

Pomiary stacjonarne 5G

W trakcie prowadzonych badań skupiono się na transmisji pakietowej w górę oraz w dół. Dodatkowo postanowiono przetestować jak sieć 5G sprosta filmom w rozdzielczości 4K z którymi obecne smartfony radzą sobie bez problemu. Do pomiaru szybkości pobierania i wysyłania plików wykorzystano protokół HTTP, który pozwala zmierzyć maksymalne wartości przepływności sieci. Ocena jakości transmisji wideo została zbadana z użyciem serwisu YouTube, czyli jednego z najpopularniejszych serwisów streaming’owych na świecie.


Specjaliści Notel wybrali w Szczecinie i Poznaniu odpowiednio 10 i 13 lokalizacji znanych, uczęszczanych i popularnych wśród turystów i mieszkańców tych miast, w których wykonane zostały pomiary Internetu mobilnego (pobierania oraz wysyłania danych) w trybie stacjonarnym.

Mapa z punktami pomiarowymi w Szczecinie
Mapa z punktami pomiarowymi w Poznaniu

Na liście miejsc do kontroli w Szczecinie znalazły się takie lokalizacje jak: Turzyn, Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Plac Jasne Błonia, Netto Arena, Ikea, Holiday Park, Galeria Gryf, Dzielnica Przemysłowa, Dworzec Centralny oraz Centrum Handlowe Ster.

Z kolei w stolicy Wielkopolski – Poznaniu – obszarami zainteresowania były takie lokalizacje jak poznański AWF, Centrum Handlowe Mrągowska, Decathlon, Dworzec Poznań Główny, Factory, Jezioro Maltańskie, M1, Port Lotniczy, Stadion przy ulicy Bułgarskiej, Stary Rynek, Szpital Medica Celsus, Termy Maltańskie, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej, Urząd Miasta i Urząd Stanu Cywilnego.

Testy pobierania i wysyłania – wyniki 5G Only

W stabilnych warunkach radiowych prędkości pobierania osiągane w technologii 5G (NSA) u poszczególnych operatorów są zadowalające.

Poniżej przedstawiono wyniki z uwzględnieniem tylko technologii 5G. Zaznaczyć trzeba, iż niestety u niektórych operatorów wyniki zostały uzyskane przy częściowej dostępności nowej technologii w trakcie wykonywania testów w danych lokalizacjach. Wyniki, gdzie procent wykonania testów w 5G nie osiągnął 90% zostały oznaczone * – szczegółowe rozbicie dostępne jest na wykresie.   


Zestawienie prędkości pobierania tylko w 5G i jej udział w pomiarach w Szczecinie
Zestawienie prędkości pobierania tylko w 5G i jej udział w pomiarach w Poznaniu

Zauważalne jest przekroczenie średniej prędkości 300Mb/s tylko przy testach z kartą Plusa i  jest najlepszym wynikiem. Zwraca uwagę również brak wyników dla Orange w Szczecinie. Jest to efekt braku dostępności najnowszej technologii we wszystkich testowanych lokalizacjach Szczecina. Kolejni sprawdzani operatorzy, T-Mobile i Play osiągnęli wyniki 98.8 Mb/s i 195.9 Mb/s.

Wyniki w Poznaniu pokazują, że wśród najważniejszych operatorów najwyższą średnią prędkość 5G otrzymaliśmy ponownie w Plusie – 232.7 Mb/s. Orange w Poznaniu pozwolił na osiągnięcie 121.3Mb/s średniej prędkości. Ponownie drugi najlepszy średni wynik w 5G został osiągnięty dla T-Mobile z wartością 142.0 Mb/s. Najniższym średnim wynikiem w naszych poznańskich testach odnotowano w Play, osiągając 77.3 Mb/s.

Zgodnie z konfiguracją pomiarową, telefony wykonywały testy w trybie FreeMode, wykorzystując najwyższą dostępną w danym miejscu technologię jaką oferowała sieć.

Patrząc na użycie technologii 5G przez operatorów w Szczecinie łatwo zauważyć, że telefon z kartą SIM Plusa jako jedyny wykonał 99% testów w technologii 5G w obu miastach. Co ciekawe, w żadnym z mierzonych punktów w Szczecinie nie było dostępne 5G w sieci Orange, w wyniku czego urządzenia pomiarowe dla tego operatora wykonywały testy w technologii LTE. Pozostali operatorzy oferowali dostępność 5G w granicach 30%.

Natomiast w Poznaniu urządzenia z kartą sieci Orange i Play w ponad 30% zmierzonych lokalizacji wykonały test w nowym standardzie. Największą dostępnością 5G w stolicy Wielkopolski może pochwalić się Plus wykonując ponownie 99% testów, następnie T-Mobile z wynikiem 65%.

Zestawienie prędkości wysyłania tylko w 5G i jej udział w pomiarach w Szczecinie
Zestawienie prędkości wysyłania tylko w 5G i jej udział w pomiarach w Poznaniu

W przypadku wysłania danych prędkości są odpowiednio mniejsze. Zauważalne są także różnice w kolejności klasyfikacji w poszczególnych miastach jak i względem wyników prędkości pobierania. W Szczecinie najlepszą prędkość wysyłania miał Play. Podium zdobył wynikiem 52.5 Mb/s, kolejny był T-Mobile osiągając 45.6 Mb/s. Podium zamyka Plus jako jedyny w 100% wykorzystując zasoby 5G z 38.9 Mb/s.

W Poznaniu kolejność znowu zawirowała. Na pierwsze miejsce wysunął się T-Mobile wynikiem 71.5 Mb/s. Po braku dostępności w Szczecinie, do gry dołączył Orange, wykręcając wynik 70.4 Mb/s. Trzecie miejsce najwyższej prędkości pobierania z wynikiem 37.9 Mb/s jest dla Plusa. Play zajmuje ostatnie miejsce osiągając 25.8 Mb/s.  

Testy pobierania plików

Dalsza część analiz wyników prezentuje otrzymane rezultaty całościowo, nie wykluczając żadnej z technologii jaka była dostępna w trakcie pomiaru (tryb FreeMode), pokazując jak mogły wyglądać odczucia użytkownika końcowego w danym mieście – lokalizacji pomiarowej.

Dla każdego wyniku prędkości zaprezentowane również zostało rozbicie technologii użytej w trakcie pomiaru. Pokazuje to dostępność 5G w obranych punktach pomiarowych jak również może dawać obraz o aktualnym stanie wdrożenia technologii 5G w Polsce.

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej
dla pomiarów stacjonarnych w Szczecinie

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej
dla pomiarów stacjonarnych w Poznaniu

I tak, wyraźnie wybija się operator Plus notując średnią prędkość pobierania ze wszystkich lokalizacji w (odpowiednio Szczecin/Poznań) granicach 300/230 Mb/s. Jest to przeszło 200 Mb/s więcej w porównaniu do konkurencji. Następni w kolejce są T-Mobile z wynikiem 170/150 Mb, Orange osiągając 130/140 Mb/s. Najgorsze wyniki prędkości uzyskano w Play 110/80 Mb/s

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji w Szczecinie
Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji w Poznaniu

Patrząc na najwyższe średnie wyniki w poszczególnych lokalizacjach również liderem jest Plus –średnia prędkość pobierania zarówno w Szczecinie jak i Poznaniu, osiągnęła odpowiednio 481 Mb/s (punkt Netto Arena) i 465 Mb/s (punkt Factory). Warto zauważyć, że udział technologii 5G we wszystkich lokalizacjach dla Plus to praktycznie 100%.

Testy wysyłania plików

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Szczecinie
Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Poznaniu

W Szczecinie najszybszy był Plus ze średnią prędkością 38,87 Mb/s (100% w 5G). Na drugim miejscu znalazł się Play (37,94 Mb/s), a potem kolejno T-Mobile z niewielką stratą (37,68 Mb/s) i Orange (34,22 Mb/s).

Z kolei w Poznaniu triumfował w tej kategorii T-Mobile z wynikiem 60,59 Mb/s, a za nim uplasowało się Orange uzyskując 50,46 Mb/s. Wyraźnie słabsze rezultaty zanotowane przez Plusa osiągając 37,94 Mb/s (100% w 5G) i Play osiągając 32,93 Mb/s.

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji na terenie Szczecina
Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji na terenie Poznania

W zestawieniu per lokalizacja, tabela wyników w Szczecinie należy do Play, z najlepszym średnim wynikiem 82,70 Mb/s osiągniętym w okolicach Netto Arena. Sytuacja w Poznaniu pod kątem parametru średniej prędkości wysyłania danych dla danej lokalizacji jest zróżnicowana. Najlepszym operatorem okazał się T-Mobile z wynikiem 96,20 Mb/s na terenie Jeziora Maltańskiego.

Testy streamingu


Testom poddane zostały również serwisy streamingowe. Filmy Full HD nie robią już wrażenia na technologii 5G, dlatego specjaliści z Notel postanowili przetestować, jak radzą sobie sieci 5G z wideo w jakości 4K, która stawia nowe wymagania przed operatorami.

Zestawienie średniego czasu potrzebnego na załadowanie filmu 4K w Szczecinie
Zestawienie średniego czasu potrzebnego na załadowanie filmu 4K w Poznaniu

Jednym z ważniejszych parametrów jest czas buforowania filmu, czyli czas po którym następuje odtwarzanie jego zawartości. Wyniki prezentują, że zarówno w Poznaniu i Szczecinie najszybciej ładowały się filmy za pomocą usług operatora sieci Plus. W obu miastach najgorzej wypadł z kolei Play.Wyniki prezentują, że zarówno w Poznaniu i Szczecinie najszybciej ładowały się filmy korzystając z sieci Plus z czasem odpowiednio 2s 59ms i 2s 61ms. Kolejny w rankingach jest T-Mobile z wynikami 2s 137ms oraz 2s 127ms. W obu miastach najdłużej filmy ładowały się korzystając z sieci Play. Orange, który jako jedyny w naszych testach w Szczecinie nie korzystał z 5G osiągnął zbliżony wynik 2s 60ms, natomiast w Poznaniu średni czas uruchomienia video nastąpił po 2s 227ms.

Mimo iż różnice mogą wydawać się znikome, to dla użytkownika końcowego mogą być zauważalne.

Kolejnym parametrem wpływającym na komfort przeglądani treści wideo jest ilość zatrzymań filmu w trakcie jego odtwarzania, np. na potrzeby buforowania. Poniższe wyniki jasno przedstawiają, że odtwarzanie filmów w zasięgu operatora sieci Plus przebiegało bezproblemowo w Poznaniu i Szczecinie. W Poznaniu również bez zatrzymań i przerwań możliwe było obejrzenie filmów w ramach usług T-Mobile. Zbliżoną jakościowo usługę w obu miastach oferowało także Orange, a ewidentne problemy ze stabilnością i buforowaniem filmów w wysokiej jakości miał Play (zaledwie 78,95% w Szczecinie oraz 76,14% w Poznaniu odtwarzanie filmu przebiegało bez zakłóceń).

Zestawienie procentowe ilości przerwań w odtwarzaniu filmu 4K w Szczecinie
Zestawienie procentowe ilości przerwań w odtwarzaniu filmu 4K w Poznaniu

Podsumowanie wykonanych pomiarów

Wyniki przeprowadzonych pomiarów pozwalają zauważyć, że infrastruktura operatorów komórkowych w Polsce jest generalnie już przygotowana na świadczenie usług w zakresie transmisji danych z użyciem technologii 5G (NSA). Warto podkreślić, że rozwój ten nie jest równomierny dla wszystkich operatorów i widoczne są miejsca tylko z częściowym pokryciem nowej technologii. Zauważalne są różnice w zakresie oferowanej dostępności i prędkości pomiędzy badanymi miastami jak i lokalizacjami wewnątrz nich. Może to powodować różnice w odczuwaniu oferowanej jakości przez użytkowników.

W ramach przypomnienia, wszyscy operatorzy w Polsce oferują użytkownikom agregację 5G z LTE w trybie 5G Non-Standalone (NSA). Jednakże, Polkomtel aktualnie jako jedyny wykorzystuje całe swoje pasmo 2600 MHz TDD (n38) o szerokości 40MHz na potrzeby technologii 5G. Natomiast pozostali operatorzy wykorzystują dynamiczne współdzielenie swojego pasma 2100 MHz (n1) pomiędzy LTE i 5G z wykorzystaniem funkcjonalności zwanej DSS (Dynamic Spectrum Sharing).

Niemniej jednak zadowalające wyniki prędkości transmisji w nowej technologii w zmierzonych lokalizacjach, pozwalają optymistycznie patrzeć na dalszy rozwój sieci piątej generacji w Polsce. Przed operatorami stoi ważne zadanie, aby dotrzeć z najnowszą technologią do wszystkich użytkowników w Szczecinie i Poznaniu.

Kolejny artykuł już niedługo, gdzie podzielimy się wynikami, jak prezentowała się technologia 5G w Trójmieście, Białymstoku i Olsztynie.

Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos