Telia opóźnia wyłączenie sieci 2G w Szwecji do 2027 roku

Telia opóźnia wyłączenie sieci 2G w Szwecji do 2027 roku

Szwedzka firma telekomunikacyjna Telia ogłosiła, że przesuwa plan wyłączenia swojej sieci 2G o dwa lata, czyli do 2027 roku. Wcześniej planowano zamknięcie sieci 2G już w przyszłym roku. Decyzja ta wynika z potrzeby zapewnienia płynnego przejścia dla wszystkich użytkowników, którzy wciąż korzystają z tej technologii.

Wpływ na sektor rolniczy oraz dla systemów alarmowych i ciepłowniczych

Jednym z głównych powodów opóźnienia jest ochrona sektora rolniczego. Rolnicy zgłaszali, że zamknięcie sieci 2G może poważnie zakłócić działanie kluczowych urządzeń, takich jak roboty udojowe, systemy nawadniające oraz sterowanie ciągnikami. Dla wielu gospodarstw rolnych przejście na nowocześniejsze technologie, takie jak 4G czy 5G, wiąże się z wysokimi kosztami i logistycznymi wyzwaniami.

Nie tylko rolnictwo jest uzależnione od technologii 2G. Wiele systemów alarmowych oraz ciepłowniczych również opiera się na tej sieci. Przedwczesne wyłączenie mogłoby spowodować poważne problemy w funkcjonowaniu tych systemów, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do zagrożeń bezpieczeństwa oraz zakłóceń w dostawach ciepła.

Sieć 2G jest obecnie prawie niewykorzystywana, a wielu naszych klientów przeszło już na nowsze technologie, takie jak 4G i 5G. Aby jednak ułatwić wszystkim płynne przestawienie się, postanowiliśmy odroczyć termin zamknięcia sieci 2G – wyjaśnia Staffan Åkesson, dyrektor techniczny Telia w Szwecji.

Mimo opóźnienia wyłączenia sieci 2G, Telia kontynuuje wyłączanie sieci 3G zgodnie z planem. Proces ten już się rozpoczął i ma zakończyć się w przyszłym roku.

Przyszłość technologii komórkowych w Szwecji

Najwięksi operatorzy komórkowi w Szwecji, w tym Telia, ogłosili wcześniej, że zamierzają stopniowo zamykać sieci 2G i 3G. Działania te mają na celu optymalizację infrastruktury sieciowej i lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów do rozwijania nowoczesnych technologii, takich jak 5G.

Decyzja Telii o opóźnieniu wyłączenia sieci 2G pokazuje jednak, że nawet w dobie szybkiego postępu technologicznego, ważne jest uwzględnianie potrzeb wszystkich użytkowników, w tym tych, którzy są najbardziej uzależnieni od starszych rozwiązań.

Opóźnienie wyłączenia sieci 2G przez Telia do 2027 roku to krok, który ma na celu zapewnienie ciągłości działania dla kluczowych sektorów, takich jak rolnictwo i systemy bezpieczeństwa. Decyzja ta podkreśla znaczenie zrównoważonego podejścia do modernizacji technologii, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników.

Dla szwedzkiego rynku telekomunikacyjnego, decyzje takie jak ta są kluczowe dla płynnego przejścia do bardziej zaawansowanych technologii, jednocześnie minimalizując ryzyko zakłóceń w kluczowych sektorach gospodarki.

Źródło: Telko.in

Photo by CARTIST on Unsplash

Maciej Biegajewski

Posts Carousel

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos